Panther/2 - karta graficzna, konfiguracja.
czyli, jak mieć coś więcej niż czarno-białe 640x400 :)


Jak już pewnie gdzieś wspominałem do adaptera można podłączyć jedną z trzech kart graficznych ISA (właściwie to podłączyć można każdą, jednak dostępne są sterowniki do trzech).1. ET4000 - karty te są jeszcze stosunkowo łatwo dostępne. W wypadku tej karty używamy sterowników dostępnych z pakietem NVDI (bodaj od wersji 3 w górę).

Po zainstalowaniu NVDI na dysku (C:) wchodzimy do katalogu NVDITOOL.S, a następnie do VMG4000. Uruchamiany program VMG-4000.PRG .
 W tym miejscu mała uwaga: sprawdzałem dwie wersje tego programu:
1.12 (23.IV.95)
1.15 (2.XII.95)


WSZTSTKIE CZYNNOŚCI OPISANE PONIŻEJ WYKONUJEMY BEZ PODŁĄCZONEGO MONITORA DO KARTY ET4000 !!! PRACUJEMY TYLKO Z MONITOREM PODŁĄCZONYM DO PŁYTY ATARI !!!


Na początku pojawia się ostrzeżenie, aby zpoznać się z dokumentacją własnego monitora, gdyż podając nieprawidłowe parametry można uszkodzić sprzęt !!!

Z menu wybieramy Option-->Monitor...
Tutaj wpisujemy dolne i górne granice odświeżania pionowego i poziomego prawidłowe dla naszego monitora !
Jeżeli jest to monitor mono, zaznaczamy opcję "Grayscale Monitor". Potwierdzamy wciskając OK.

Następnie wybieramy Option-->Hardware...
Wybieramy rodzaj karty. W przypadku adaptera Panther/2 będzie to "Volksfarben". Następnie wybieramy "more Options" i ustawiamy:
- 16 Bit I/Owyłączone,
- 8 Bit DAC'swyłączone,
- 15/16/24 Bit Hicolor/Truecolor - w zależności od tego, czy nasza karta obsługuje te tryby. Miałem już takie, które obslugiwały, jak i takie które pozwalały wyłącznie na 256 kolorów.
- Truecolor with RGB - wyłączone,
- ext. W32 Dotclocks - włączamy, jeżeli posiadamy kartę ET4000/W32, w przeciwnym wypadku wyłączone,

Wartości "Videomemory" i "Registerbase" zależą od rodzaju wybranej karty (w naszym przypadku - Volksfarben) i nic tu nie zmieniamy.

Na samym dole są wartości "CLUT-Registervalues for..."

Jeżeli nasz karta odsługuje max.256 kolorów, to w polu "BW-256" wpisujemy "FF", reszta nie ma znaczenia.

Jeżeli mamy kartę obsługującą większą liczbę kolorów, wpisujemy:
BW-256: 00
15 Bit: A0
16 Bit: E0
24 Bit: FF

Potwierdzamy klikając "Apply" i wybieramy opcję "less Options".

Teraz wybieramy "detect Dotclocks". Pojawia się ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia monitora, dlatego na razie nie podłączyliśmy go do karty. Klikamy start i potwierdzamy kliknięciem, lub dowolnym klawiszem na klawiaturze.

Teraz niczgo nie ruszamy i czekamy, aż program odczytywanie wartości z naszej karty.

Po zakończeniu powinniśmy zobaczyć listę częstotliwości z zakresu od ok. 8 do 90MHz.

Jeżeli zobaczymy same zera, lub np. wartości tylko do 25MHz, znaczy to, że coś nie działa prawidłowo (w moim przypadku były to głównie błędy wynikające z niedokładnego zmontowania adaptera Panther/2).


UWAGA ! To co napisałem dotyczy wyłącznie kart ET4000 w adapterze Panther/2. Inne karty mogą wymagać innych opcji/parametrów. Nie jest też powiedziane, że nie można użyć innych ustawień niż te przytoczone przeze mnie. Opis jest efektem moich prób z tą konfiguracją i jako taki proszę go traktować. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podejmowanych działań.


Teraz wyłączamy komputer i możemy podłączyć monitor do karty ISA.
Brakuje nam jeszcze pliku NVDIVGA.INF, w którym zapisane są rozdzielczości w jakich chcemy pracować.
Plik tworzymy w tym samym programie tzn. VMG-4000.

Nie będę tego opisywał, zamiast tego zamieszczam gotowy plik do wykorzystania z Panther/2 i kartą ET4000.

Jako że plik jest dostosowany do mojego monitora, należy wykonać następujące czynności, aby uniknąc uszkodzenia monitora:

- przenosimy plik 
NVDIVGA.INF na Atari ,
- uruchamiamy ponownie VMG-4000.PRG ,
- wybieramy z menu File-->Open ,
- wybieramy wspomniany wyżej plik INF ,
- program poinformuje nas o ewentualnych zmianach jakich musiał dokonać (dlatego właśnie podawaliśmy na początku parametry odświeżania naszego monitora) ,
- zapisujemy plik po korektach i umieszczamy w katalogu AUTO na dysku z ktorego uruchamiamy komputer (z NVDI oczywiście).2. ATI Mach32 i ATI Mach64 - w przypadku tych kart musimy skorzystać ze sterowników przeznaczonych do kart graficznych NOVA.

c.d.n